Bethel Park

Bethel Park Gallery

Haidong GumdoHaidong GumdoHaidong Gumdohaidong Gumdo

 

Haidong Demo TeamBlack Belt Sparring

Children Bo StaffHaidong Demo 2

Haidong Demo TeamBethel Park_1

Haidong Gumdo - Class - StanceHaidong Gumdo - Bethel Park - Class pic

Haidong Gumdo - Bethel Park - test 1-24-15haidong testing - jan 15 - 3

haidong testing - jan 15 - 2 haidong testing - jan 15 - 4

dan promotions - 1 dan promotions - 2

dan promotions - 3 dan promotions - 4

dan promotions - 5